Vem kan ansöka?

Arkitekt Agnar August Palmérs lantställe “Stentäppa"
Arkitekt Agnar August Palmérs lantställe “Stentäppa”, nära Djurö kyrka, byggt och ritat av honom själv 1928. Hans dotter Karin står i dörren.

Stiftelsens ändamål att med bidrag till publicering stödja vetenskaplig forskning kring äldre byggnader, främst inom Stockholms kommun. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.

Ansökan skall förutom sökandes namn och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel., e-postadress samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning på max 1500 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i bilagor på max 3 A4-sidor. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.

Ansökan sker i två exemplar utan ansökningsterminer och utan särskild blankett till:

Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne
Aina Palmér
Rindögatan 48
115 58 Stockholm
Tel: 08-662 30 20
Org.nr 802407-2202