Utdelade bidrag och stipendier

Beviljade forskningsstipendier

Daniel Ljunggren. Arkitekterna Albert och Moritz Hedda. (mars 2023)

Karin Karlsson. När jungfrukammaren blev en garderob och rökrummet en study. (mars 2023)

Claes Ellehag. Ekolsunds slott, byggnader och trädgårdsanläggning – Ett stormaktsslott i Stockholms kraftsfär. (mars 2023)

Eva Eriksson. Gunnar Asplund. Arkitekt i sin tid. (mars 2023)

Anna Runske. Lammet – Stockholms industriella utveckling utifrån ett Klarakvarter 1600-talet till 1900-talet. (mars 2023)

Utdelade tryckbidrag

Peter Lundevall. Att bygga en stad: Stockholm under 800 år. Carlssons bokförlag. (2021)

Johan Bjurer. Skärgårdens historia. Korta berättelser – då och nu. Balkong förlag. (2021)

Lotta Alvestam Wahlund. Husets själ. Den svenska trädgårdsstaden – helheten och detaljerna. AB Vinghästen. (2021)

P. Steorn, S Allgård, C Nolin, H Ruin, M Rörby, C Nordenstedt, P Widén. Thielska galleriet. Langenskiölds förlag. (2021)

Anna Brügge. Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist. Balkong förlag (2020)

Peo Rask. Mitt namn är Fjodor Ivanovitj Lidvall. Black Island Books. (2020)

A Bergström, I Gyllenswärd, C Hansson, A Nittve. A-huset: brutalism på svenska. Carlssons bokförlag. (2020)

Kungl Konsthögskolan, Arkitekturhistoriska bildarkiv. Scanningsarbeten. (2019).

Mats Rehn och Christer Langseth. Hjorthagen och runtomkring. (nytryck). (2019).

Bengt OH Johansson. Med egna vågor om Carl Bergstén, arkitekt 1879-1935. Arkitektur förlag. (2019)

Konstakademien. Adelcrantz och kärleken till konsterna. (2018). Bokförlaget Langenskiölds.

Ulrika Torell, Jenny Lee och Roger Qvarsell (red). Köket. Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet. (2018) Nordiska museets handlingar 143

Johan Örn. HI-gruppen och hantverkets återkomst: svenska möbler och inredningar 1960-1966. (2017) Carlssons bokförlag

Arkitekt Anders Bodin, boken Helgo Zettervalls arkitektur. (2017) Carlssons bokförlag

Gösta Arvidsson, boken Vi ses på Freden! Om gyllene Fredens historia. (2017) Carlssons bokförlag

Stefan Alenius, boken Den byggda bilden av världens rum och ordning. (2017) Carlssons bokförlag

Johan Knutsson, boken Hantverkare i “hemtrefnadens” tid. Kretsen kring Lars Israel Wahlman 1895-1925. (2016) Nordiska museets förlag

Särskilt stipendium till fil dr Eva Eriksson för forskning om Gunnar Asplund inför större publikation.

Arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen, boken Tidstypisk – arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980. (2016) Svensk Byggtjänst

Filmaren Anders Wahlgren, boken Staden vi har till låns. (2016) Carlssons bokförlag

Slottsarkitektkontoret, bildscanning.

Anders Hedin, boken Frescati-människorna, husen och allt som hände. (2015) Carlssons förlag

Fil. dr Margareta Cramér, boken Gamla Stan. Hus för Hus, del 1-2. (2014) Förlag Lind & Co.

Rebecka Millhagen Adelswärd för boken Biby-ett fideikomiss berättar. (2014) Langenskiölds förlag

Professor Fredric Bedoire, böckerna Restaureringskonstens historia. (2013) Nordstedts förlag. Den svenska arkitekturens historia, del 1-2. (2015) Nordstedts förlag. Turist på 1800-talet. Bilder från de första tågresenärerna. (2016) Langenskiölds förlag.

Rikard Larssons Stockholmsserie: Murverkets hemligheter, en vägvisare till Stockholms Stadshus. (2011). Portalerna i Gamla Stan. (2012). Konsten och Västertorp. (2013). Haga-Parken och visionerna. Svensk och engelsk upplaga (2015). Skulpturerna på Lustholmen. Skeppsholmens konst i det fria. (2016). Mariaberget en pärla. (2018). Tillbaka till Gamla Brogatan. (2021). Samtliga Langenskiölds förlag.

Stipendier till elever vid Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola

Stipendiet – Det Palmérska priset – har tidigare utdelats till en studerande vid Konsthögskolans ettåriga kurs i arkitektur och till en studerande vid skolans ettåriga kurs i restaureringskonst. Totalt har under åren 2000-2012 utdelats 645 000 kronor.

ARKITEKTUR

99/00 Arkitekt Maj Sundberg
00/01 Arkitekt Johan Selbing
01/02 Arkitekt Per Odebäck
02/03 Arkitekt Erik von Matern
03/04 Arkitekt Michael Dudley
04/05 Arkitekt Ulrika Lundgren
05/06 Arkitekt Sissil Morseth Gromholt
06/07 Arkitekterna Maria Appelros & Christian Aronsen
07/08 Arkitekt Jonas Torsvall
08/09 Arkitekt Måns Tham
09/10 Arkitekt Karl Zetterholm
10/11 Designer Frida Eriksson
11/12 Arkitekt Yvan Ikhlef

RESTAURERING

99/00 Inredningsarkitekt Cecilia Sagrén
00/01 Byggnadsantikvarie Stefan Ädel
01/02 Inredningsarkitekt Birgitta Larsson
02/03 Arkitekt Annika Boström
03/04 Arkitekt David Hanson
04/05 Arkitekt Lars Einarson
05/06 Arkitekt Mattias Andreasson
06/07 Arkitekt Cecilia Wannfors
07/08 Arkitekt Ylva Svärdson Wächter
08/09 Arkitekt Michelle Culjat Longo
09/10 Arkitekt Siv Nytröen Leden
10/11 Arkitekt Louise Rangmark
11/12 Arkitekt Sarita Dale