Om arkitekt Agnar August Palmér

Agnar August Palmér
Arkitekt Agnar August Palmér

Agnar August Palmér var infödd stockholmare (17 januari 1871). Föräldrarna och flera syskon var verksamma vid Rörstrands porslinsfabrik. Han studerade 1892-1897 vid Tekniska Skolan och praktiserade samtidigt som dekorationsmålare. 1902-1905 studerade han vid Tekniska Högskolan. Han företog studieresor till Danmark 1917, Tyskland 1921 och Frankrike 1922.

1902 blev August Palmér medarbetare på Hagström & Ekmans arkitektkontor – ett av Stockholms framgångsrikaste
med mer än 150 genomförda projekt under 1900-talets två första decennier.

Efter Georg Hagströms död 1918 och kontorets upplösning drev August Palmér egen verksamhet och ritade bl.a. i tjugotalsklassisk stil Wittstocksgatan 12 (1922), Tysta Gatan 11-Lützengatan 12 (1923), Tysta Gatan 18-Lützengatan 14 (1926) på Östermalm, Jacob Westins gata 7 (1925) och Jacob Westins gata 8 (1925) på Kungsholmen, nära Norr Mälarstrand.

Fotograf: John Edvard Louis Huch
Porträtt av Arkitekt Agnar August Palmér 1930, Fotograf: John Edvard Louis Huch

August Palmér, som på fädernet hade sina rötter i Stockholms skärgård – Utö – kände varmt för skärgården och han ritade och byggde sitt lantställe “Stentäppa” intill Djurö kyrka. August Palmér blev 1926 medlem i Sällskapet Par Bricole där han under lång tid aktivt deltog. Han erhöll burskap i Stockholms Borgarskap tidigt 1920-tal.

August Palmér avled 1953. Hans dotterdotter, Aina Palmér (f. 1931), har grundat Stiftelsen för att hedra morfaderns minne.

Litt: Stenstadens arkitekter, av Britt Sandström (1981), sid 107. Den glömda staden – om stadsbyggandet i Stockholm under 1900-talets första decennium, av Thomas Paulsson (1994), bild efter sid 108; Stockholms byggnader. Arkitektur och stadsbild (2012) av Fredric Bedoire, sid 190, 248.