Aina Palmér-Priset

Utdelning av Aina Palmer-priset på Ainadagen den 13 juni 2023 till arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen. Foto: Lars Epstein

Styrelsen för stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs minne beslöt vid sammanträde 27 april 2022 att inrätta ett pris i donators namn, för förtjänstfulla insatser för vetenskaplig forskning och publicering kring äldre bebyggelse, företrädesvis i Stockholms kommun.

Detta pris delades ut för första gången på
Aina-dagen tisdagen den 13 juni 2023 till arkitekterna och byggnadshistorikerna Cecilia Björk och Laila Reppen, med följande motivering:

”Cecilia Björk och Laila Reppen har vid sidan av arkitektverksamhet verkat med en omfattande publicering i stiftaren Aina Palmérs anda. Deras böcker har genomsyrats av stort byggnadstekniskt och kulturhistoriskt kunnande och en pedagogisk förmåga som lett till spridning lika väl till fackmän som till en intresserad allmänhet. Utmärkande är innehållsrika illustrationsritningar till byggnadernas konstruktioner och detaljer. Böckerna har lett till en fördjupad inställning till byggnadsvård likaväl som till arkitekturhistorisk kunskap om enskilda byggnadstyper vilka representerar stora delar av vår byggnadskultur. Cecilia Björks och Laila Reppens samarbete spänner över en period av fyrtio år, i några fall tillsammans även med andra kolleger, inlett 1983 med Per Kallstenius i Så byggdes husen, senaste upplaga 2021. Särskilt kan nämnas den till Augustpriset nominerade Så byggdes villan.”