Om arkitekt Agnar August Palmér

Arkitekt Agnar August Palmér

Agnar August Palmér var infödd stockholmare (17 januari 1871). Föräldrarna och flera syskon var verksamma vid Rörstrands porslinsfabrik. Han studerade 1892-1897 vid Tekniska Skolan och praktiserade samtidigt som dekorationsmålare. 1902-1905 studerade han vid Tekniska Högskolan. Han företog studieresor till Danmark 1917, Tyskland 1921 och Frankrike 1922.

1902 blev August Palmér medarbetare på Hagström & Ekmans arkitektkontor – ett av Stockholms framgångsrikaste
med mer än 150 genomförda projekt under 1900-talets två första decennier.

Efter Georg Hagströms död 1918 och kontorets upplösning drev August Palmér egen verksamhet och ritade bl.a. i tjugotalsklassisk stil Wittstocksgatan 12 (1922), Tysta Gatan 11-Lützengatan 12 (1923), Tysta Gatan 18-Lützengatan 14 (1926) på Östermalm, Jacob Westins gata 7 (1925) och Jacob Westins gata 8 (1925) på Kungsholmen, nära Norr Mälarstrand.

Agnar August Palmér 1930, Fotograf: John Edvard Louis Huch

August Palmér, som på fädernet hade sina rötter i Stockholms skärgård – Utö – kände varmt för skärgården och han ritade och byggde sitt lantställe ”Stentäppa” intill Djurö kyrka. August Palmér blev 1926 medlem i Sällskapet Par Bricole där han under lång tid aktivt deltog. Han erhöll burskap i Stockholms Borgarskap tidigt 1920-tal.

August Palmér avled 1953. Hans dotterdotter, Aina Palmér (1931 – 2021), har grundat Stiftelsen för att hedra morfaderns minne.

Litt: Stenstadens arkitekter, av Britt Sandström (1981), sid 107. Den glömda staden – om stadsbyggandet i Stockholm under 1900-talets första decennium, av Thomas Paulsson (1994), bild efter sid 108; Stockholms byggnader. Arkitektur och stadsbild (2012) av Fredric Bedoire, sid 190, 248.