Stiftelsen

STIFTELSEN ARKITEKT AGNAR AUGUST PALMÉRS MINNE
Arkitekt August Palmér med sin dotterdotter Aina, stiftelsens donator, på promenad på Strandvägen i Stockholm 1936.

Med ändamål att stödja vetenskaplig forskning kring äldre byggnadsverk främst inom Stockholms kommun.

Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs minne tillkom i enlighet med arkitektens dotterdotter Aina Palmérs testamente 1998 och kunde verkställas av henne själv som ordförande fram till hennes bortgång vid 89 års ålder 2021.

I Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minnes styrelse ingår följande personer:

FREDRIC BEDOIRE
Professor em. i arkitekturhistoria
Ordförande

ANDREAS HEYMOWSKI
Professor i byggnadsvård. Fv. slottsarkitekt vid Stockholms slott

HENRIK NERLUND
Sekr. Stockholms Skönhetsråd

CECILIA SAGRÉN
Projektledare Lambohov, Linköpings kommun, fd lektor Restaureringskonst, Kungl Konsthögskolan

ELISABETH TAMM
Jur.kand

REBECKA LENNARTSSON
Forskningschef, Stockholms Stadsmuseum

Förvaltare:

Ålandsbanken
Stureplan 19
107 81 Stockholm
Tel: 08-791 48 00
www.alandsbanken.se