Ansökan och medel

Arkitekt Agnar August Palmérs lantställe “Stentäppa"
Arkitekt Agnar August Palmérs lantställe “Stentäppa”, nära Djurö kyrka, byggt och ritat av honom själv 1928. Hans dotter Karin står i dörren.

Stiftelsen har som syfte att stödja vetenskaplig forskning kring äldre byggnader, företrädesvis inom Stockholms kommun. Under en följd av år har utdelning främst skett till anslag för tryckning av publikationer. Med anledning av att Stiftelsen har fått ökade medel utökas dess utdelning fr o m 2022 med anslag även till forskningsstipendier. Ansökningsperioder på vår och höst.

Ansökan skall förutom sökandes namn och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel.nr, e-postadress samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning på max 2000 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i kortfattade bilagor. Beviljade ansökningar meddelas i mitten av oktober 2024. Tryckningsbidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.

Ansökan om forskningsstipendium skall omfatta, förutom ovanstående uppgifter om sökande, redogörelse för projektets innehåll och uppläggning, relevans, tidsplan och ev. ekonomiskt stöd från annat håll. Sökande får besked i mitten av oktober 2024.

Ansökan skall vara insänd via e-post senast den 15 september 2024 till stiftelsens infoadress, e-mail info@palmerstip.se

Förfrågningar kan ställas till sekreteraren, tel. 073-505 35 10, mailadress som ovan, eller till stiftelsens ordförande professor Fredric Bedoire, e-mail bedoire@kkh.se

Stiftelsens org.nr 802407-2202

Utdelade tryckbidrag under de senaste fem åren. (endast färdigtryckta publikationer)

Beviljade forskningsstipendier

Anders Wahlgren. Sven Markelius. (okt 2023)

Mikael Traung. Det korintiska kapitälet. (okt 2023)

Inga Lena Ångström-Grandien. J. F Åbom. (okt 2023)

Daniel Ljunggren. Arkitekterna Albert och Moritz Hedda. (mars 2023)

Karin Karlsson. När jungfrukammaren blev en garderob och rökrummet en study. (mars 2023)

Claes Ellehag. Ekolsunds slott, byggnader och trädgårdsanläggning – Ett stormaktsslott i Stockholms kraftsfär. (mars 2023)

Eva Eriksson. Gunnar Asplund. Arkitekt i sin tid. (mars 2023)

Anna Runske. Lammet – Stockholms industriella utveckling utifrån ett Klarakvarter 1600-talet till 1900-talet. (mars 2023)

Mats Hayen. Stadshuset – en fotobok till jubileet 2023. (april 2022).

Erik Törnqvist. Sigurd Lewerentz italienska resa och Uppståndelsekapellet. (april 2022)

Johan Örn. Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén. (april 2022)

Utdelade tryckbidrag

Per Ahrbom. Historien om Kulturhuset. Carlssons förlag. (2023)

Mats Améen. Gustaf Améen – Bildningsresenär och nationalromantisk arkitekt. Balkong förlag. (2023)

Rikard Larssons Stockholmsserie: Jugendportaler i Stockholm. Langenskiölds förlag. (2023)

Peter Lundevall. Att bygga en stad: Stockholm under 800 år. Carlssons bokförlag. (2021)

Johan Bjurer. Skärgårdens historia. Korta berättelser – då och nu. Balkong förlag. (2021)

Lotta Alvestam Wahlund. Husets själ. Den svenska trädgårdsstaden – helheten och detaljerna. AB Vinghästen. (2021)

P. Steorn, S Allgård, C Nolin, H Ruin, M Rörby, C Nordenstedt, P Widén. Thielska galleriet. Langenskiölds förlag. (2021)

Rikard Larssons Stockholmsserie: Tillbaka till Gamla Brogatan. Langenskiölds förlag. (2021)

Anna Brügge. Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist. Balkong förlag (2020)

Peo Rask. Mitt namn är Fjodor Ivanovitj Lidvall. Black Island Books. (2020)

A Bergström, I Gyllenswärd, C Hansson, A Nittve. A-huset: brutalism på svenska. Carlssons bokförlag. (2020)

Mats Rehn och Christer Langseth. Hjorthagen och runtomkring. (nytryck). (2019).

Bengt OH Johansson. Med egna vågor. Om Carl Bergstén, arkitekt 1879-1935. Arkitektur förlag. (2019)

Övrigt
Kungl Konsthögskolan, skanningsprojekt bildarkiv. (2019)

Stipendier till elever vid Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola
Stipendiet – Det Palmérska priset – har under åren 2000 – 2012 utdelats varje läsår till en studerande vid Konsthögskolans kurs i arkitektur och till en studerande vid skolans kurs i restaureringskonst. Totalt utdelades 645 000 kr.